പുതിയ വെല്ലുവിളികൾ വേണം, ഐ എസ് എൽ ക്ലബിനെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന് ഗോകുലം പരിശീലകൻ

ഗോകുലം കേരളയെ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ഐ ലീഗിലും ചാമ്പ്യന്മാരാക്കിയ ഇറ്റാലിയൻ കോച്ച് അനീസെ ഗോകുലത്തിൽ തുടരുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഗോകുലം കേരളയുടെ ഈ സീസണിലെ അവസാനത്തെ മത്സരം ഇന്ന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതിനു ശേഷം സംസാരിക്കുക ആയിരുന്നു അനീസെ. എനിക്ക് മോട്ടിവേഷൻ വേണം എന്ന് അനീസെ പറഞ്ഞു.

നല്ല പ്രൊജക്ട് ഗോകുലം കേരളക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ താൻ തുടരുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും എന്ന് അനീസെ പറഞ്ഞു. ഗോകുലം ക്ലബ് പ്രസിഡന്റുമായി താൻ സംസാരിക്കും എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എനിക്ക് പുതിയ വെല്ലുവിളികൾ വേണം എന്നും ഐ എസ് എൽ ക്ലബുകളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും അനീസെ പറഞ്ഞു.