മഴയില്‍ മുങ്ങി മറ്റൊരു മത്സരം കൂടി, ട്രെന്റ് ബ്രിഡ്ജില്‍ പോയിന്റ് പങ്കുവെച്ച് ഇന്ത്യയും ന്യൂസിലാണ്ട്

ലോകകപ്പ് 2019ലെ നാലാം മത്സരവും മഴ മൂലം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. ഇന്ന് ഇന്ത്യയും ന്യൂസിലാണ്ടും തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ് ടോസ് പോലും നടക്കാതെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. ഇതിനു മുമ്പ് ലോകകപ്പുകളില്‍ രണ്ട് മത്സരങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോള്‍ ഈ ലോകകപ്പില്‍ മാത്രമായി ഇത് നാല് മത്സരങ്ങളായി ഇത്തരത്തില്‍ മഴയില്‍ മുങ്ങി നശിക്കുന്നത്.

ഈ ആഴ്ചയിലെ ഇത് മൂന്നാമത്തെ മത്സരമാണ് ഇത്തരത്തില്‍ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇതോടെ ന്യൂസിലാണ്ടിനു 7 പോയിന്റും ഇന്ത്യയ്ക്ക് അഞ്ച് പോയിന്റുമാണ് കൈവശമുള്ളത്. ഓസ്ട്രേലിയ ആറ് പോയിന്റുമായി ന്യൂസിലാണ്ടിനു പുറകില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നില്‍ക്കുന്നു.