ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെയുള്ള ടെസ്റ്റ് സ്ക്വാഡ് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ട്

Englandwomen
- Advertisement -

ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ ജൂൺ 16ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഏക ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിലേക്കുള്ള ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ വനിത ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പേസ് ബൗളിംഗ് താരം എമിലി ആര്‍ലോട്ടിന് ആദ്യമായി ടെസ്റ്റ് ടീമിൽ ഇടം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 17 അംഗ സംഘത്തെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ 17 പേരുടെ സംഘം വീണ്ടും ഇംഗ്ലണ്ട് ചുരുക്കുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്. തിര‍‍ഞ്ഞെടുക്കാത്ത താരങ്ങളെ ആര്‍എച്ച്എഫ് ട്രോഫിയുടെ അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്കായി റിലീസ് ചെയ്യും.

ടീമിനെ ഹീത്തര്‍ നൈറ്റ് നയിക്കുമ്പോള്‍ നത്താലി സ്കിവറെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായി നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇംഗ്ലണ്ട്: Heather Knight (C), Emily Arlott, Tammy Beaumont, Katherine Brunt, Kate Cross, Freya Davies, Sophia Dunkley, Sophie Ecclestone, Georgia Elwiss, Tash Farrant, Sarah Glenn, Amy Jones, Nat Sciver (VC), Anya Shrubsole, Mady Villiers, Fran Wilson, Lauren Winfield-Hill

Advertisement