ദി ഹൺഡ്രഡ് ഫൈനൽ ലോർഡ്‌സിൽ വെച്ച് നടക്കും

- Advertisement -

ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അടുത്ത വർഷം ആരംഭിക്കുന്ന പ്രഥമ ദി ഹൺഡ്രഡ് ടൂർണമെന്റിന്റെ ഫൈനൽ ലോർഡ്‌സിൽ വെച്ച് നടക്കുമെന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട് & വെയിൽസ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പരുഷന്മാരുടെ ഫൈനൽ ആണ് ലോർഡ്‌സിൽ വെച്ച് നടക്കുക. ഓഗസ്റ്റ് 15നാണ് ഫൈനൽ പോരാട്ടം. അതെ സമയം വനിതകളുടെ ദി ഹൺഡ്രഡ് ഫൈനൽ സസക്സിലെ ഹോവിൽ വെച്ച് നടക്കും. വനിതകളുടെ ഫൈനൽ ഓഗസ്റ്റ് 14നാണ് നടക്കുക.

അടുത്ത വർഷം ജൂലൈ 17ന് നടക്കുന്ന ഓവൽ ഇൻവിസിബിൾസ് – വെൽഷ് ഫയർ പോരാട്ടത്തോടെ ദി ഹൺഡ്രഡ് ടൂർണമെന്റിന് തുടക്കമാവും. 8 വേദികളിലായാണ് ദി ഹൺഡ്രഡ് പോരാട്ടം നടക്കുക. വനിതകളുടെ മത്സരം ജൂലൈ 22നാണ് തുടങ്ങുക.

Advertisement