രഞ്ജി ട്രോഫി രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായി നടക്കും

ഈ സീസൺ രഞ്ജി ട്രോഫി രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായി നടക്കും. ആദ്യ ഘട്ടം ഫെബ്രുവരി 10 മുതൽ മാർച്ച് 15 വരെയും രണ്ടാം ഘട്ടം മെയ് 30 മുതൽ ജൂൺ 26 വരെയും ആകും. 9 വേദികളിൽ ആയാകും ടൂർണമെന്റ് നടക്കുക. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ നോക്കൗട്ട് റൗണ്ട് മത്സരങ്ങൾ ആകും. ഐ പി എൽ നടക്കുന്നതിനാൽ ആണ് ഈ ഇടവേള വരുന്നത്. ആകെ ടൂർണമെന്റിൽ 64 മത്സരങ്ങൾ നടക്കും.

എട്ട് എലൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളും ഒരു പ്ലേറ്റ് ഗ്രൂപ്പും ആണ് രഞ്ജിയിൽ ഉണ്ടാവുക. എലൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നാലു ടീമുകൾ വീതവും പ്ലേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ 6 ടീമും ഉണ്ടാകും. രഞ്ജി ട്രോഫി ആദ്യം ജനുവരി 13 ന് ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ വർദ്ധിച്ചുവന്ന കോവിഡ് -19 കേസുകൾ കാരണം മാറ്റിവയ്ക്കേണ്ടി വരികയായിരുന്നു.