ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിൽ ഓഹരി വാങ്ങാനൊരുങ്ങി ഗൗതം ഗംഭീർ

- Advertisement -

ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് ടീമായ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിൽ ഓഹരി വാങ്ങാനൊരുങ്ങി മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ഗൗതം ഗംഭീർ. ടീമിന്റെ ഓഹരിയുടെ 50% കയ്യിലുള്ള GMR ഗ്രൂപ്പുമായി ഗൗതം ഗംഭീർ ചർച്ചകൾ തുടങ്ങിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

ചർച്ചകൾ പൂർണ്ണമായതായും ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് ഗോവെർണിങ് ഗവേർണിംഗ് കൗൺസിലിന്റെ അനുമതിക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഇത് പ്രകാരം ഗൗതം ഗംഭീർ GMR ഗ്രൂപ്പിന്റെ കയ്യിലുള്ള ഓഹരിയിൽ നിന്ന് 10% ഓഹരികൾ സ്വന്തമാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്.

ഗൗതം ഗംഭീർ വാങ്ങുന്ന ഓഹരികൾക്ക് ഏകദേശം 100 കോടി രൂപയോളം വില വരും. കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിന്റെ 50% ഓഹരികൾ JSW ഗ്രൂപ്പ് സ്വന്തമാക്കിയത്. തുടർന്ന് ടീമിന്റെ പേര് ഡൽഹി ഡെയർഡെവിൾസിൽ നിന്ന് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് എന്നാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു. നിലവിൽ ഡൽഹി ഈസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള എം.പി കൂടിയാണ് ഗൗതം ഗംഭീർ.

Advertisement