സുരേഷ് റെയ്ന ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിലേക്ക് തിരിച്ചുവരില്ല

സുരേഷ് റെയ്ന ഈ വർഷത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിനുള്ള ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്‌സ് ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചുവരില്ലെന്ന് ടീം സി.ഇ.ഓ കാശി വിശ്വനാഥൻ. നേരത്തെ വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നേരത്തെ സുരേഷ് റെയ്ന യു.എ.ഇയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചിരുന്നു. സുരേഷ് റെയ്നയുടെ തീരുമാനത്തെ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്‌സ് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കാശി വിശ്വനാഥ് പറഞ്ഞു.

നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മത്സരം മാത്രമാണ് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്‌സ് ജയിച്ചത്. എന്നാൽ ടീം ശക്തമായി തിരിച്ചുവരുമെന്നും ഇത് ഒരു മത്സരം ആണെന്നും നല്ല ദിവസവും ചീത്ത ദിവസവും ഉണ്ടാവുമെന്നും കാശി വിശ്വനാഥ് പറഞ്ഞു. കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ടീമിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന അമ്പാട്ടി റായ്ഡു അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തുമെന്നും കാശി വിശ്വനാഥ് പറഞ്ഞു.