സുരേഷ് റെയ്ന, ഹർഭജൻ സിംഗ് എന്നിവരുടെ കരാറുകൾ റദ്ധാക്കി ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്‌സ്

ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്‌സ് താരങ്ങളായ സുരേഷ് റെയ്ന, ഹർഭജൻ സിംഗ് എന്നിവരുടെ കരാറുകൾ ടീം റദ്ധാക്കിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സുരേഷ് റെയ്നയും ഹർഭജൻ സിംഗും യു.എ.ഇയിൽ. നടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. സുരേഷ് റെയ്ന യു.എ.ഇയിൽ എത്തിയതിന് ശേഷമാണ് വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയത്.

താരങ്ങളുടെ കരാർ റദ്ദാക്കാനുള്ള നടപടികൾ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്‌സ് ആരംഭിച്ചതായി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി താരങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2018ലെ ലേലത്തിൽ സുരേഷ് റെയ്നയെ 11 കോടി നൽകിയാണ് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്‌സ് നിലനിർത്തിയത്. അതെ സമയം 2 കോടി മുടക്കിയാൻ ഹർഭജൻ സിംഗ് ലേലത്തിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിൽ എത്തിയത്.