സഞ്ജു വലിയ സ്കോറുകൾ നേടാൻ ആയി ചില കാര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തണം – രവി ശാസ്ത്രി

രാജസ്ഥാൻ റോയൽ ക്യാപ്റ്റൻ സഞ്ജു സാംസൺ ബാറ്റിംഗിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് രവി ശാസ്ത്രി. ഈ സീസണിൽ സഞ്ജുവിനെ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവനിൽ ഒരു ശാന്തത കാണുന്നുണ്ട്. സഞ്ജു ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പക്വത കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വർഷം അവനൊരു നല്ല സീസണാകും എന്ന തോന്നൽ എനിക്കുണ്ട്. രവി ശാസ്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഈ സീസണിൽ സഞ്ജുവിന് കൂടുതൽ സ്ഥിരത പുലർത്താൻ ആകും. സഞ്ജുവിന് ചുറ്റും നല്ല ഒരു ടീമുണ്ട്. ശാസ്ത്രി പറഞ്ഞു.

“സാംസൺ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടാൻ അദ്ദേഹം എതിരാളികളെ കുറച്ച് കൂടി പഠിക്കണം. ഒരോ ബൗളറുടെയും ഏതൊക്കെ പന്തുകൾ ആക്രമിക്കണം ഏതൊക്കെ ക്ഷമയോടെ നേരിടണം എന്നും പഠിക്കണം. ഇവിടെയാണ് കോഹ്‌ലി വിജയിച്ചത്. കൂടുതൽ പക്വതയും അച്ചടക്കവും നിയന്ത്രണവും ഉള്ളതിനാൽ കോഹ്ലിക്ക് വലിയ സ്‌കോറുകൾ കണ്ടെത്താൻ ആകുഞ്ഞ്. സഞ്ജുവിനും ഇത് തന്റെ ഗെയിമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ സ്കോറുകൾ നേടാൻ ആകും. രവി ശാസ്ത്രി പറഞ്ഞു.