രാജസ്ഥാൻ കോച്ചിംഗ് സംഘത്തിലേക്ക് മലിംഗയും

Sports Correspondent

ഐപിഎല്‍ ഫ്രാഞ്ചൈസി രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ കോച്ചിംഗ് സംഘത്തിലേക്ക് ലസിത് മലിംഗയും പാഡി അപ്ടണും എത്തുന്നു. മലിംഗ ടീമിന്റെ പുതിയ ബൗളിംഗ് കോച്ചിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുമ്പോള്‍ ടീം കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന പദവിയിലാണ് അപ്ടൺ എത്തുന്നത്.

കഴി‍ഞ്ഞ ജനുവരിയിലാണ് മലിംഗ ഫ്രാ‍ഞ്ചൈസി ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിരമിച്ചത്. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ശ്രീലങ്കയുടെ ബൗളിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി കോച്ചായും അദ്ദേഹം പ്രവര്‍ത്തിച്ചു. മുമ്പ് രാജസ്ഥാന്റെ മുഖ്യ കോച്ചായി പ്രവര്‍ത്തിച്ച് പരിചയം ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് പാഡി അപ്ടൺ.