ചെന്നൈ ടോപ് ഓര്‍ഡറിൽ ഉത്തപ്പ കളിക്കും!!! താരത്തെ സ്വന്തമാക്കിയത് അടിസ്ഥാന വിലയ്ക്ക്

വെടിക്കെട്ട് ഓപ്പണര്‍ റോബിന്‍ ഉത്തപ്പയെ ടീമിൽ തിരികെ എത്തിച്ച് ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിംഗ്സ്. താരത്തിനെ അടിസ്ഥാന വിലയ്ക്കാണ് ഫ്രാഞ്ചൈസി സ്വന്തമാക്കിയത്.

2 കോടി അടിസ്ഥാന വിലയുള്ള താരത്തിനായി ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിംഗ്സ് ആണ് ആദ്യം രംഗത്തെത്തിയത്. എന്നാൽ പിന്നീട് ആരും താല്പര്യം കാണിക്കാതിരുന്നപ്പോള്‍ 2 കോടിയ്ക്ക് ചെന്നൈ തങ്ങളുടെ മുന്‍ താരത്തെ ടീമിലെത്തിച്ചു.