ഇന്ത്യന്‍ വനിത ക്രിക്കറ്റ് ഫീല്‍ഡിംഗ് കോച്ചായി ബിജു ജോര്‍ജ്ജ്

- Advertisement -

ഇന്ത്യ U-19 ടീമിന്റെ ഫീല്‍ഡിംഗ് കോച്ചായി മുമ്പ് ചുമതല വഹിച്ചിട്ടുള്ള മലയാളി ബിജു ജോര്‍ജ്ജിനെ ഇന്ത്യന്‍ വനിത ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ കോച്ചായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. ജൂണ്‍ 24 മുതല്‍ ആരംഭിക്കുന്ന വനിത ലോകകപ്പിലാവും ടീമിന്റെ കോച്ചായി ബിജു ചുമത ഏറ്റെടുക്കുക. തുഷാര്‍ ആരോഥേ ആണ് ടീമിന്റെ കോച്ച്. ജൂണ്‍ 6നു മുംബൈയില്‍ ആരംഭിക്കുന്ന പരിശീലന ക്യാമ്പില്‍ ആണ് ബിജു ടീമിനൊപ്പം ചേരുക.ഇന്ത്യന്‍ വനിത ക്രിക്കറ്റ് ഫീല്‍ഡിംഗ് കോച്ചായി ബിജു ജോര്‍ജ്ജ്

ഇന്ത്യ U-19 ടീമിന്റെ ഫീല്‍ഡിംഗ് കോച്ചായി മുമ്പ് ചുമതല വഹിച്ചിട്ടുള്ള മലയാളി ബിജു ജോര്‍ജ്ജിനെ ഇന്ത്യന്‍ വനിത ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ കോച്ചായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. ജൂണ്‍ 24 മുതല്‍ ആരംഭിക്കുന്ന വനിത ലോകകപ്പിലാവും ടീമിന്റെ കോച്ചായി ബിജു ചുമത ഏറ്റെടുക്കുക. തുഷാര്‍ ആരോഥേ ആണ് ടീമിന്റെ കോച്ച്. ജൂണ്‍ 6നു മുംബൈയില്‍ ആരംഭിക്കുന്ന പരിശീലന ക്യാമ്പില്‍ ആണ് ബിജു ടീമിനൊപ്പം ചേരുക.

Advertisement