ജെമിമ റോഡ്രിഗസ് ബിഗ് ബാഷ് ലീഗിൽ മെൽബൺ സ്റ്റാർസിനായി കളിക്കും

ഇന്ത്യൻ വനിതാ ദേശീയ ടീം താരം ജെമീമ റോഡ്രിഗ അടുത്ത സീസൺ വനിതാ ബിഗ് ബാഷ് ലീഗിൽ മെൽബൺ സ്റ്റാർസിനായി കളിക്കും.ഒക്ടോബറിൽ ആണ് വനിതാ ബിഗ് ബാഷ് ലീഗാരംഭിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ ബാറ്റർ ജെമിമ റോഡ്രിഗസ് മെൽബൺ സ്റ്റാർസിനായി കളിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരമാണ്.

ജെമിമ

കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ മെൽബൺ റെനഗേഡ്സിനായായിരുന്നു ജെമിമ റോഡ്രിഗസ് കളിച്ചത്. 333 റൺസ് അവർക്ക് വേണ്ടി നേടാൻ ജെമിമക്ക് ആയിരുന്നു. വനിതാ ഏഷ്യാ കപ്പിനു ശേഷം ആകും ജെമിമ മെൽബൺ സ്റ്റാർസിനൊപ്പം ചേരുക