ബ്രിസ്ബെയിന്‍ ഹീറ്റിന് പുതിയ കോച്ച്

ബ്രിസ്ബെയിന്‍ ഹീറ്റിന് പുതിയ കോച്ചിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ബിഗ് ബാഷിന്റെ 11ാം സീസണിൽ ടീമിനെ പരിശീലിപ്പിക്കുക വെയിഡ് സെക്കോമ്പ് ആയിരിക്കും. നിലവിൽ ഷെഫീൽഡ് ഷീൽഡിൽ ക്യൂന്‍സ്ലാന്‍ഡിന്റെ കോച്ചായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയാണ് സെക്കോമ്പ്. ഡാരെന്‍ ലീമാന്‍ സീനിയര്‍ അസിസ്റ്റന്റെ റോളിലേക്ക് മാറിയതോടെയാണ് കോച്ചിംഗിനായി പുതിയ ആളെ ബിഗ് ബാഷ് ഫ്രാഞ്ചൈസി കണ്ടെത്തേണ്ടി വന്നത്.

ഷെഫീൽഡ് ഷീൽഡിൽ ക്യൂന്‍സ്ലാന്‍ഡിന്റെ ബാറ്റിംഗ് കോച്ചും ബൗളിംഗ് കോച്ചുമായി നിയമിക്കപ്പെട്ട ജെയിംസ് ഹോപ്സ്, ആന്‍ഡി ബിച്ചൽ എന്നിവര്‍ ബിഗ് ബാഷിൽ ബ്രിസ്ബെയിനിനെയും സഹായിക്കാനെത്തുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്.

ഏതാനും ദിവസം മുമ്പ് ക്യാപ്റ്റന്‍ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ക്രിസ് ലിന്നും പിന്മാറിയിരുന്നു.