ഗുസ്തിയിൽ രണ്ടു മെഡലുകൾ കൂടി നേടി ഇന്ത്യ, വെങ്കലം നേടി ദിവ്യയും മോഹിതും

ഗുസ്തിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആറാം മെഡൽ, ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം മെഡൽ നേട്ടം 26 ആയി.

കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഗുസ്തിയിൽ ഇന്ന് നടന്ന ആറു വിഭാഗത്തിലും മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യ. ഇന്ന് മൂന്നു സ്വർണവും ഒരു വെള്ളിയും നേടിയ ഇന്ത്യക്ക് പിന്നീട് രണ്ടു വെങ്കല മെഡലുകൾ കൂടി ലഭിച്ചു. വനിതകളുടെ 68 കിലോഗ്രാം ഫ്രീ സ്റ്റൈലിൽ ടോംഗയുടെ ടൈഗർ ലില്ലി കോക്കറെ വെറും 26 സെക്കന്റുകൾക്ക് ഉള്ളിൽ മലർത്തി അടിച്ച ദിവ്യ കക്റാൻ വെങ്കലം നേടുക ആയിരുന്നു.

Screenshot 20220806 031834 01

ഇത് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ആണ് ദിവ്യ മെഡൽ സ്വന്തമാക്കുന്നത്. അതേസമയം പുരുഷന്മാരുടെ 125 കിലോഗ്രാം ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ ഗുസ്തിയിൽ മോഹിത് ഗ്രവാലും ഇന്ത്യക്ക് വെങ്കലം സമ്മാനിച്ചു. ജമൈക്കയുടെ ആരോൺ ജോൺസനെ തോൽപ്പിച്ചു ആയിരുന്നു മോഹിതിന്റെ വെങ്കല നേട്ടം. ഗുസ്തിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആറാം മെഡലും മൊത്തം 26 മത്തെയും മെഡലും ആയിരുന്നു ഇത്.