രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് The wall

1996 ഏപ്രിൽ 3 ന് ശ്രീലങ്കക്കെതിരെ ഒരു മെലിഞ്ഞ പയ്യൻ ബാറ്റേന്തി ക്രീസിലേക്ക് നടന്ന് ന്നീങ്ങുമ്പോൾ അന്ന് കടുത്ത ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികൾ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലാ ആ പോകുന്നത് വരും കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ ടീമിന് വേണ്ടി മതിലുകൾ പണിയാൻ പോകുന്ന ഇതിഹാസ…